Boj dvojice v obraně

Uveřejněno s laskavým svolením autora AH_Čutory

Formování po startu

Taktika boje začíná již při řazení dvojice nad letištěm. Jakékoli řazení dvojice na letišti, pokud se obě letadla nenarodí na stejné stojánce je zdlouhavé a riskantní. K zapojení letadel do formace by mělo vždy docházet na straně odvrácené od nepřítele (viz. obrázek 1).

Pokud jedno z letadel dvojice odstartuje s výrazným předstihem (dvojka např. teprve přistává, nebo má potíže se startem), stoupá jednička nad letištěm a kontroluje okolí. Startující letadlo ohlásí směr startu s ohledem na nějaký výrazný orientační bod. Např.: "Startuji do slunce, od slunce, k frontě, od fronty, k továrně, od továrny" apod. Ideální je, má-li zapnutá světla nebo pruhy. Po startu startu dvojky, se jednička snese a zaujme své místo ve dvojici. Vedoucí vpravo, dvojka vlevo (viz. obrázek 2).

Případná výšková ztráta je kompenzována okamžitým krytím obou letadel.

Nejčastější chyby při startu:
1) Pilot roztříská letadlo hned při startu.
2) Pilot startuje jinak než po pojížděcí dráze (startovací dráha, šikmo přes všechny dráhy...).
3) Jednička při kroužení neustále stoupá a nabírá výšku. Tím nutí dvojku stoupat prudce na pádové rychlosti, čímž se tato může lehce stát kořistí nepřítele.
4) Jednička při čekání neustále poodlétá směrem k frontě a dvojka ho musí dohánět. Většinu času jsou oba nekryti a minimálně jeden vstupuje do boje s přehřátým motorem.
5) Jednička na nikoho nečeká a letí si někam do pr...

Let ve dvojici

Dvojice při přesunu letí ZÁSADNĚ vedle sebe. Jednička vpravo, dvojka vlevo. Letadlo vpravo kontroluje levý sektor, letadlo vlevo kontroluje pravý sektor (viz. obrázek 3).

Tímto způsobem jsou obě letadla kryta proti útokům ze všech stran. Případné třetí letadlo letí vpředu a aktivně vyhledává nepřítele.

Nejčastější chyby letu ve dvojici:
1) Letadla letí za sebou. Tím pádem je zadní letadlo nechráněno. Po napadení provede zběsilý manévr, čímž zmizí z dohledu a už ho nikdy nikdo nenajde.
2) Letadlo vpravo hlídá pravý sektor a letadlo vlevo hlídá levý sektor. Tím pádem jsou nechráněna obě letadla.
3) Třetí letadlo letí vzadu a je zcela nechráněno.
4) Letadla letí příliš blízko sebe a většinu času se starají o to, aby se nesrazila.
5) Letadla letí daleko od sebe, nejsou schopna včas reagovat na ohrožení a navzájem se ztrácejí.

Obranné manévry při napadení

Napadené letadlo bude označováno jako "napadený". Letadlo odhánějící nepřítele pak jako "vedoucí". Původní rozdělení (jednička/dvojka) je v tuto chvíli zcela nepodstatné.

Napadený akci zahájí zatáčkou od vedoucího a pokračuje zpětnou ostrou zatáčkou. Vedoucí zahajuje pozvolnou zatáčkou k napadenému. Tento manévr by měl bohatě stačit, aby se vedoucí dostal za útočníka (viz. obrázek 4).

Samozřejmě pokud je vzdálenost napadeného a vedoucího vyšší je nutno manévr opakovat vícekrát. V žádném případě nesmí napadený začít zběsile kroužit utažené zatáčky. Případné povely vedoucího musí vykonávat bez otálení a bez remcání. Nestoupat ani neklesat bez výslovného povelu.

Zatáčky (viz. obrázky 5-8):


Tímto nůžkováním napadený zpomalí sebe a útočníka a umožní veliteli aby je doletěl a zahájil účinnou palbu, aniž by musel zběsile manévrovat a zpomalovat, aby se dostal do výhodné palebné pozice. To by celou akci významně prodloužilo, umožnilo nepříteli nasadit do akce další letouny a oba piloty dostalo do pozice plácajících se kachen.

Nejčastější chyby při obraně dvojice:
1) Napadený nereaguje na rozkazy vedoucího.
2) Napadený přemýšlí a reaguje se zpožděním.
3) Napadený točí utažené zatáčky a řve do TS
4) Napadený letí nejvyšší rychlostí někam k Neumětelům a dožaduje se ochrany.
5) Vedoucí je nerozhodný.
6) Vedoucí se nemůže trefit.
7) Napadený propadne panice a točí na druhou stranu než kam dostal povel.
8) Někdo z druhé dvojice začne vykládat veselé historky z natáčení.

Je nutné si uvědomit, že povely k točení jsou vydávány s úmyslem, co nejrychleji se přiblížit k útočníkovi, pod nejvýhodnějším úhlem a zahájit účinnou palbu. Pokud tedy točím na druhou stranu, než byl vydán povel nejspíše se začnu veliteli vzdalovat, případně se dostanu mimo účinný dostřel, nebo do úhlu znemožňujícímu jakoukoli účinnou palbu.
To samé točení. Je takřka nemožné vydat točícímu letadlu smysluplný povel, protože nevíte kdy zareaguje, pod jakým úhlem vyletí, ani kam poletí.
Z toho vyplývá, že kdo plní rozkazy velitele a je sestřelen, má morální právo na přiměřené remcání. Avšak kdo plní rozkazy liknavě, blbě, případně vůbec a ještě držkuje, nezaslouží si nic jiného než skončit jako doutnající hromádka plechu.

Zpět na Tipy a Triky