O hře / About game :  Black Panthers
Instalace, ovládání, tipy, pořebný HW ... 
Nastavení conf.ini aneb jak sobě rozvrtat IL-2
Autor: BP_Tyrl ()
Datum: 01. 04. 2010 09:43

překladatelé, editoři: von Pavel, clone9cz, Rudidlo

1. než se pustíte do úprav obsahu souboru conf.ini, proveďte jeho zálohu
2. vše napravo za středníkem je považováno za komentář a nemá vliv na konfiguraci
3. tento dokument není "vyladěný" pro užití ve vašem stroji, slouží pouze jako příklad
4. IL-2 Sturmovik je napsán pro OpenGL, ideální je začít změnou nastavení z DirectX na OpenGL a zapnutím HardwareShaders=1 v sekci [Render_OpenGL]
5. Pozor, uložení nastavení přes setup.exe může přepsat i některé hodnoty, jenž v nastavení Setupu nenaleznete
6. IL-2 Sturmovik si při spuštění obsah souboru conf.ini vyzvedává a při vypnutí ho vrací zpět, jakékoliv změny v souboru conf.ini v době běhu IL-2 Sturmovik se tedy neprojeví při následném spuštění.
-----------------------------------------------------------------------------------
[il2]
title=Il2-Sturmovik Forgotten Battles

hotkeys=HotKey game
;toto určuje, zda hra užívá horké klávesy, které jsou přiřazené v kontrolní části hardwaru část herního nastavení


[window]
;popisuje jak windows zobrazují hru na obrazovce


width=1280
;nastavení rozlišovací šířky v pixelech na displeji ve windows(pro 20" LCD; větší se nezobrazí jako celé obrazovka)

height=960
;nastavení rozlišovací výšky v pixelech na displeji ve windows(pro 20" LCD; větší se nezobrazí jako celé obrazovka)

;LCD nativní rozlišení nezahrnutá jako volba ve FB/AEP/PF zadejte hodnoty vaší obrazovky zde a uložte a nastartujte vaši hru.... (jestli později otevřete IL - 2 Setup a zavřete ho kliknutím OK změní se rozlišení 640x480 16bit, pokud ne- budete měnit přes tento IL-2 Setup.) Budete potřebovat také následující hodnoty:

SaveAspect=0
;0 pro širokoúhlé monitory
;1 pro zachování poměru stran 4:3

ColourBits=32
;nastavení rozlišení barev na displeji ve windows. Může být 16 nebo 32

DepthBits=24
;použití Z vyrovnávací paměti může být 16 nebo 24

StencilBits=0
;Sada ovladačů hardwaru k dispozici pro Il2FB.Může být 0 nebo 8

;Všechno výše uvedené rozhoduje o obrazové kvalitě. Vyšší čísla pro šířku a výšku tj. více pixelů bude použité pro obraz s více detaily. Větší počet bitů znamená více podrobností na pixel a tím lepší obrazová kvalita

ChangeScreenRes=1
;dovoluje obrazové rozlišení změnit ve hře.
;1 ano
;0 ne


FullScreen=1
;zobrazení celé obrazovky nebo v okně. Může být 0 nebo 1
;1 ano podporuje LCD
;0 ne

DrawIfNotFocused=0
;nastavení na 1 dovoluje sledování IL2 v okně na pozadí, při kliknutí na Alt+Tab se dostanete ven ze hry. Docela užitečné pro hraní společných vojenských operací - jestli havarujete a čekáte na začátek další mise, můžete dát IL - 2 na pozadí a pokračovat ve sledování mise a zároveň žvanit o "svých leteckých úspěších" na fórech.

EnableResize=0
;Umožňuje uživateli měnit velikost okna. Může být 0 nebo 1
;0 ano podporuje LCD
;1 ne

EnableClose=1

SaveAspect=1
;Poměr zobrazení 4:3. Může být 0 nebo 1
;SaveAspect=0 odstraní malé černé pruhy nahoře a ve spodní část obrazovky na LCD(velmi malá změna)

Use3Renders=0
;Dovoluje použít až 3 obrazovky. Může být 0 nebo 1

----------------------------------------------------------

[GLPROVIDER]
;Tyto sekce komentují jaké 3D ovladače používáte

GL=Opengl32.dll
;Buď to bude openGL nebo Direct X záleží na tom, co jste vybrali během nastavení.


[GLPROVIDERS]
;Změny během nastavení před startem- programy- ubi- il2sturmovich- nastavení

Open GL=Opengl32.dll
DirectX=dx8wrap.dll
------------------------------------------

Přeskočíme nepodstatné:
[NET]
[MaxLag]
[chat]
--------------------------------------


[game]
;In game settings
;Herní nastavení

Arcade=0
;1 mění zobrazení bojových hovorů z letadel ve formě obláčků(komix) a zásahů letících kulek - zobrazeny stopy zásahů šipkama.

HighGore=0
;1 mění zobrazení efektu krve na omezeném počtu letadel, může být 1 nebo 0
;Tento rys byl vyřazený v posledních verzích hry.(?)

Hakenallowed=0
;1= zobrazí hákový kříž na všechna LW letadla.
;Hákové kříže se díky parametru zobrazují, ale jen u NEEVROPSKÉ verze hry.

mapPadX=0.6689453
;Je to rozsah ve zlomcích plné obrazové šířky od levé stěny (mapPadX) a výšky z horní stěny (mapPadY) pro nejvyšší levý roh mapy.
mapPadY=-0.046875

viewSet=32
;Snímkový pohled - sudé číslo. Panoramatický záběr - liché číslo.

Intro=0
;1 = běží počáteční film po startu

NoSubTitles=0
;titulky pro hlasy pilotů V horní části obrazovky.
;1 = žádný
;0 = všechny

SubTitlesLines=3
;Počet řádků titulků.

NoChatter=0
;rádiové rušivé signály piloti slyší hlasy
;1 = žádný
;0 = všechny

NoHudLog=0
;HUD textové zprávy a varování na straně obrazovky
;1 = žádné
;0 = všechny

NoLensFlare=0
;(Lens flare effects; 1 = none, 0 = all)
;(efekt reflexu objektivu; 1 = žádný, 0 = všechno)

iconTypes=3
;dovoluje uživateli měnit, co je zobrazené v ikonách,jednodušeji to jde tlačíttkem ve hře.

eventlog=eventlog.lst
;Každý uživatel, podílející se na síťové hře Spolupráce (Cooperative) nebo hrající Hru pro jednoho hráče (Singleplayer), může mít události zaznamenané do textového souboru.
;V tomto případě bude všechna důležitá činnost zaznamenána do souboru „coop.lst“ a může být později prohlédnuta s pomocí Poznámkového bloku.

eventlogkeep=0
;0, každá mise přepisuje soubor „coop.lst“, obsahuje jen poslední misi.
;1, zapisují se do souboru „coop.lst“ trvale, všechny mise, které letíte.

3dgunners=1
;1 = zapnutí 3d střelců v PF;
;0= vypnutí(PF obsahuje 3D modely lidí-střelců obsluhujících ohromné množství střelných zbraní a objektů jak na zemi, tak i na moři, jako jsou lodě a pozemní protiletadlová a normální děla, řidiči a další členové uvnitř vozidel nebo obojživelných prostředků atd. Avšak tyto objekty snižují plynulost chodu hry (počet snímků za sekundu), zvláště pokud jsou ve hře velké objekty, které mají při bližším pohledu stovky těchto objektů.)

TypeClouds=1
;0 standardní oblaka
;1 vzhledově kvalitnější oblaka
;(Ve hře online uvidí hráč oblaka podle toho, jaká jsou nastavená na serveru a ne individuálně nastavená v conf.ini na jeho počítači. Tím jsou zachovány stejné taktické podmínky pro všechny hráče.)
---------------------------------------------


[HotKey gui]

Escape=activate
;Tato řádka musí být v config pro ukončení mise, z nějakého důvodu tato řádka velmi často mizí při přidání patche.

[HookViewFly Config]
;tyto sekce nastavují pohyb v externím pohledu(?)

timeFirstStep=2.0
;Čas dokud letadlo provází kamera

deltaZ=10.0
;Úhel kamery k letadlu

[HookView Config]

AzimutSpeed=0.1
TangageSpeed=0.1
LenSpeed=1.0
MinLen=1.0
;(nejbližší vzdálenost od daného objektu v pohledu kamery)

DefaultLen=20.0
;(standardní vzdálenost od objektu při použití externích pohledů)

MaxLen=3000.0
;(Max vzdálenost kamery, kterou můžete oddálit, dovoluje nastavit 50000 což je 50km. Hezké pro hledání veteše když zemřete!)

Speed=6
;(rychlost myši při zoomování a sledování kamerou, vyšší je rychlejší)
---------------------------------------------------------------------

Opět přeskočíme pár neužitečných
[HotKey builder]
[MouseXYZ]
[MouseXYZ Config]
[HotKey Console]
-----------------------------------

[Console]
;In game press shift +tab to show console

;The most common use is fps START SHOW to display FPS
;In the console you can change most of the config parameters while in the game.

HISTORY=1024
;Number of lines permitted in console

HISTORYCMD=1024
LOAD=console.cmd
SAVE=console.cmd
LOG=0
;Here logs are disabled but you can save them by setting to 1 if you wish the console will then be saved to a text file for you to view later.

LOGTIME=0
LOGFILE=log.lst
LOGKEEP=0

-------------------------------------------------------------

[sound]
;Tyto sekce se zabývá zvukovými nastavením ve hře, většinu lze nastavit v herním hardwaru.

----------------------------------------------------------

[rts]
;Tato sekce ovládá kontrolu pro myš a ovládací páku

ProcessAffinityMask=0
;IL 2 používání podpory dvoujádrových procesorů v conf.ini pomocí ProcessAffinityMask
;
;ProcessAffinityMask=1 Core1 (default) or
;ProcessAffinityMask=2 Core2 or
;ProcessAffinityMask=3 Core1+2

;
;Musíte odstranit středník k tomu, aby příkaz běžel. Tento v podstatě říká IL - 2 které jádro(jádra) mají běžet. Je jedno, které běží či obě jádra, rozdíl není patrný.
;Ještě malá poznámka. Se středníkem na místě je to v podstatě stejné jako:
;ProcessAffinityMask=0, který také užívá obě jádra tak jako =3.

mouseUse=2

joyUse=1
;can be 1 or 0

trackIRUse=1
;TrackIR je součást hardwaru, která pohybuje pohledem, když vy pohybujete hlavou. Tato řádka také musí být v souboru, jestli používáte niewview program, který vám pomáhá dostat lepší kontrolu nad vaší přepínací čepicí

DisableIME=0

locale=
;Sada menu a HUD hlášení v jiném jazyce než angličtině, např. německy (de) nebo rusky (ru) nebo maďarsky, nebo česky (cs)
; pokud používáte Sound Mod doplňte locale=ru
;poznámka: s nastavením locale=cs nefunguje setup.exe


[rts_mouse]
ovlivňuje citlivost myši, i na plynovce od x52.


[rts_joystick]
;Pro nastavení Joysticku v hardwaru hry se podívej do sekce Tully´s Joystick pro instrukce na nastavení vašeho Joysticku.

X=0 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 0
;Každá osa má 12 položek. První číslo je mrtvé pásmo (0 až 50) poslední číslo je filtrace (0 až 100)

Y=0 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 0
;Jestli se všechny hodnoty daly na 100, IL - 2 software neudělá žádnou "zatáčku"

Z=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
RZ=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
FF=0
U=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
V=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1X=0 0 3 7 15 25 35 50 66 84 100 0
1Y=0 0 5 10 17 25 33 43 54 71 100 0
1RZ=0 0 8 19 29 39 51 62 75 86 100 0
1U=0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0
1V=0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0
1X1=0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0
1Y1=0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0
1Z1=0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0
1RZ1=0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0

;Čím víc klacíků, tím víc řádek. Pokud používáte joy, plynovku, pedály či další přídavné páčky, ve šturmovy toho moc nenastavíte. Doporučuji prográmek - JoyCtrl -
----------------------------------------------------------------------------------


[Render_DirectX]
;Tato sekce nastavují vlastnosti vaší video karty použité ve hře. Jsou určeny nastavením hardwaru.
;První sekce je pro DirectX a druhá je pro OpenGL.
;Doporučujeme použití OpenGL, hra byla optimalizována pro všechny komentáře v této sekci.

[Render_OpenGL]
;Tato sekce nastavují vlastnosti vaší video karty použité ve hře. Jsou určeny nastavením hardwaru.
;Podívej se na sekci video karta v průvodci optimalizací IL2 pro vysvětlení pojmů
;Pokud vím, proměnné texty jsou všechny sady v hardwaru v nastavení programu a závisí na vaší kartě.(?)

TexQual=3
Kvalita textur. Přednastaveno dle typu grafické karty.
;3 normal
;2 snížený faktor na 2
;1 snížený faktor na 4
;0 snížený faktor na 8.
;Redukovat potřebujte pouze pro starší grafické karty na 16mb nebo méně.

TexMipFilter=1
Úroveň mipmaping filtru. Ovlivňuje zobrazení sousedících a překrývajících se textur
;0 bilineární (nejrychlejší)
;1 trilinearní (zlepšuje se kvalita s malým snížením v rychlosti)
;2 anisotrophic (nejlepší kvalita ale nejpomalejší)

TexFlags.TexAnisotropicExt=o
;Pokud používáte Anisotropický mipmaping, je dobré zapnout.
;0 - vypnuto
;1 - zapnuto

TexCompress=0
;0 žádná komprese nejlepší kvalita
;1 16bit konverze nejrychlejší volba, jen s kvalitou už to jaksi není ono.
;2 S3TC komprese, nejlepší výkon s lehce horší kvalitou struktury
Vymyšleno v roce vzniku. S dnešními grafárnami nechte =0


TexFlags.TexCompressARBExt=o
;Je nutno zapnout, pokud používáte S3TC kompresi textur.
Opět překonáno, nechte nulu

TexFlags.UseDither=0
; Zapíná dithering v 16-bit režimu. Odstraňuje efekt "barevných ploch" například při zobrazování vody nebo oblohy. Ve 32-bit režimu nemá žádný efekt.
;0 - vypnuto
;1 - zapnuto

TexFlags.UseVertexArrays=1
TexFlags.VertexArrayExt=1
; Se zapnutím většinou docílíte vyššího výkonu, poněvadž aplikace bude tak vrcholy polygonů zpracovávat po skupinách, nikoliv jednotlivě.
;0 - vypnuto
;1 - zapnuto

TexFlags.ARBMultitextureExt=1
; Zapíná multitexturing. Toto lze pozorovat zejména na vodní hladině a také na obloze. Vzdálená oblaka tvořená texturou po vypnutí této volby vypadají spíše jako šmouhy.
;0 - vypnuto
;1 - zapnuto

TexFlags.TexEnvCombineExt=1
; Souvisí s multitexturingem. Projeví se například na efektu mělkých vod na březích řek, apod. Vypnutí nepatrně zvyšuje výkon.
;0 - vypnuto
;1 - zapnuto

TexFlags.SecondaryColorExt=1
; Tato volba může za zpracování mlhy. Pokud ji vypnete může se vám stát, že při letu okolo lesa bude celá krajina zamlžená, les však ne. Doporučuji zapnout.
;0 - vypnuto
;1 - zapnuto

TexFlags.ClipHintExt=1
; Aplikace se zapnutou volbu vnutí ovladači, aby se nezabýval ořezem, které neprovede aplikace sama. Se zapnutou volbou mírně zvýšíte výkon.
;0 - vypnuto
;1 - zapnuto


TexFlags.UsePaletteExt=1
; Při práci s texturami aplikace použije indexované textury. Urychlí vykreslování (nezatěžuje paměť grafické karty) s minimálním dopadem na kvalitu. Doporučuji zapnout.
;0 - vypnuto
;1 - zapnutoHardwareShaders=1
;Musí být aktivováno 1 pro mód Perfect.

Shadows=2
;Nižší hodnota v těchto sekcích znamená méně detailů, ale hra běží rychleji.
;Jestli tušíte, že stromy nebo lesy mohou způsobit pokles frame rate, zkuste snižování Forestparameter v conf.ini na 1, nebo až na 0 (les bude zobrazen s menšími detaily, ale poskytne rychlejší frame rate).

;Totéž platí pro nastavení water, Forest a Effects.

Specular=2
; Souvisí s vykreslováním světelných odlesků, především na vodě.
SpecularLight=2
; Souvisí s vykreslováním světelných odlesků, především na vodě.
DiffuseLight=2
; Souvisí s vykreslováním světelných odlesků, především na vodě.
DynamicalLights=1
; Souvisí s vykreslováním světelných odlesků
MeshDetail=2
; Upravuje zpracování sítě vrcholů polygonů?
VisibilityDistance=2
; Nastavuje vzdálenost pro vykreslování objektů.3= Perfect Mod
Sky=2
; Nastavuje kvalitu zobrazení mraků.
Forest=2
; Nastavuje kvalitu zobrazení lesů.
LandShading=3
; Upřesňuje zobrazení stínů pozemních objektů. Doporučuji 0
LandDetails=2
; Upřesňuje úroveň detailů pozemních objektů.
LandGeom=2
; Už jste někdy letěli a všimli si, jak se mění zakřivení kopce s jeho vzdáleností od vás? Tak za to může tato hodnota.
TexLarge=1
; Nastavení kvality textur pro letadla.
TexLandQual=3
; Nastavení kvality textur pro pozemní objekty.
TexLandLarge=1
; Nastavení rozlišení textur pro pozemní objekty.
VideoSetupId=17
; Nastavení grafické karty. Nastaveno podle výchozí konfigurace.
;0 - Safe Settings
;1 - Default Settings
;2 - Maximum Settings
;3 - NVidia GeForce 6800/6600/FX/4/3
;4 - NVidia GeForce 5200..5900 - 1.x Shaders
;5 - NVidia GeForce 4MX
;6 - NVidia GeForce 2 GTS/MX/256
;7 - NVidia Riva TNT2
;8 - ATI Radeon X800/9800/9700/9600/9500
;9 - ATI Radeon 8500/9000
;10 - ATI Radeon
;11 - Intel 915/925 (GMA900)
;12 - Kyro II
;13 - Matrox G400
;14 - 3dfx Voodoo 3
;15 - 3dfx Voodoo 5
;16 - S3 Savage 4
;17 – Custom

Water=4
; Zobrazení vody.
0 - bez odrazů
1 - stíny mraků, odrazy země a mraků
2 - perfect režim
3 - perfect voda s vysokým výkonem - pouze pro nVidia 6600 a vyšší
4 - střední kvalita - pouze pro nVidia 6800 a vyšší

Effects=0
; Zobrazení sttínů po explozích a jiné nesmysly. Doporučuji vypnout.
0 - vypnuto
1 - zapnuto
2 - vyšší kvalita efektů - testovací mód s vylepšenými efekty osvětlení. Tento režim vyžaduje CPU 3.0+ GHz.
Kupodivu do dneška pomáhá.

ForceShaders1x=0
; Vynucené zapnutí shaderů 1.x Zvyšuje výkon s kartami GeForce FX 5200, 5600, 5700.
0 - vypnuto
1 - zapnuto

PolygonOffsetFactor=-0.0625
PolygonOffsetUnits=-1.0
Pokud jste se setkaly s tím, že při pohledu z velké výšky
;problikávají letiště zkuste tento jev odstranit úpravou těcchto dvou řádků do podoby:
PolygonOffsetFactor=-0.15
PolygonOffsetUnits=-3.0
[DGen]
;Standardně není přidaný, měl ve zvyku upravovat nastavení pro offline hru(níže uvedené sekce je většinou nutno ručně přidat)

NoBadWeather=1
;Může být 0 nebo 1, 1= nikdy nebude špatné počasí

MissionDistance=nn
;Může být nastavený na z 10 až 200 kilometrů, nn je vzdálenost v kilometrech, kterou volíte pro let k vašemu cíli. Není zaručeno, že v této vzdálenosti budou vhodné cíle, může se stát, že dostanete úkoly s rozdílnými délkami vaší trasy.

NoAirfieldHighlight=1
;Nastavení 1 nebo 0. 0= AAA/protiletadlové útvary budou na některých nepoužívaných leteckých základnách

RandomFlights=0
;Může být nastavené na 0 až 5. Náhodné lety jsou lety nesouvisející s vaší misí, přátelské i nepřátelské jsou nahodilé, můžete nebo nemusíte je vidět, nemusejí být dosti blízko. Standardní nebo je bez této řádky v conf.ini je průměr (3) (čím nižší číslo tím méně letů). Může ovlivnit obnovovací kmitočty (frame rates).

MaxFLAK=5
;Může být nastaveno na 0 až 100, standard je bez této řádky v conf.ini je 10. Může ovlivnit frame rates. Ovlivňuje množství protiletadlových zbraní (flaků) vygenerovaných na cílovém letišti (čím nižší číslo tím méně děl), může silně ovlivnit frame rates.

AirIntensity=Low
;Nastavení jsou nízká, střední nebo vysoká. Standard nebo je bez této řádky v conf.ini je střední. Nastavuje počet letů, nepřátel i přátel, které souvisejí s vaší misí. Na nízké nastavení nebudou žádné náhodné lety a v tom případě bude rozhodovat nastavení "RandomFlights=", (viz výše). Může dramaticky ovlivnit frame rates.

GroundIntensity=Low
;Nastavení jsou nízká, střední nebo vysoká. Na nízká, budeš mít pozemní objekty jen kolem cíle nebo aktivního letiště. Standard je střední (nebo bez této řádky v conf.ini) a budou tam také zvláštní objekty kolem vaší letové cesty, kromě prostoru cílů a aktivních letišť. Vysoká přidává zvláštní příležitostné cíle při cestě tam i zpět. Může dramaticky ovlivnit frame rates.

Maxbomberskill=1
;Nastavení jsou 0, 1, 2 a 3,(pro nováčka, kadeta, veterána a eso) a standard je bez této řádky v conf.ini,AI(umělá inteligence v PC) charakter střelců bombardérů bude náhodný nebo záviset na dalších nastaveních jako CampaignAI=. To omezuje celou schopnost bombardéru (ne jen střelce) nízkým nastavením snížíš úroveň a může útok vlastním bombardérem být snadnější. Ovlivňuješ pouze AI nepřátelských bombardérů, ne vlastních. Bohužel, neovlivňuje to dopravní letadla, jako LI- 2, C - 47 nebo JU- 52, tak dávej pozor nepředpokládej, že budou omezeny jako bombardéry!!! Občas FW - 200 Condor také někdy může být považován za dopravní letadlo v některých mapách, tak to sleduj!!!!

CampaignMissions=Hard
;Nastavení jsou lehký, normální nebo náročný. Standard je bez této řádky v conf.ini nebo normální. Tím změníš texty (ops files, I.E. - ops41-E.dat, kde "E", snadné prostředky) ve složce Dgen užívané pro generování misí. Ovlivňuje, kolik se setká nepřátelských letadel proti tvým letadlům v tvých skupinách. Například, nastavení lehké, pravděpodobně mise vygeneruje čtyři stíhače na tvé straně se čtyřmi bombardéry a dvě nepřátelské stíhačky letící napadnout tvé bombardéry. Přesně ten samý bojový úkol na náročné nastavení dá jen dvě stíhačky na tvé straně, možná stejný počet bombardérů k ochraně, ale vyrazíš proti čtyřem nepřátelským stíhačům!! Toto nastavení moc neovlivňuje frame rates, pokud vůbec.

CampaignAI=Hard
;Nastavení jsou lehký, normální nebo náročný. Standard je bez této řádky v conf.ini nebo normální. Zvyšujte AI nepřátel a přátel. Nízké nastavení úroveň přátelské AI je vyšší při snižování úrovně AI nepřítele. Vyšší nastavení naopak. Normál je rovnocenná AI při obraně.

CampaignLength=Short
;Délka kampaně:
;Velmi krátká, krátká, střední, dlouhá, Velmi dlouhá (VeryLong je standard)

CampaignDifficulty=Easy
;Easy
;nízka obtížnost kampaně
;Hard
;vysoká obtížnost kampaně

;Easy settings ......
;Nastavení snadná zvýší úroveň veškerých přátelských skupin a sníží nepřátelskou zkušenost

;V dynamických kampaních v Pacific Fighters hráč ovlivňuje výsledky dílčích operací a také celý průběh války. Systém funguje na principu udělování určitého počtu bodů za zničený cíl a ty se sčítají pro každou jednotlivou stranu. Pokud vaše strana zničí nepřátelské cíle, pak se body za tyto cíle přičtou na konto vaší strany. Pokud nepřítel zničí cíle na vaší straně, pak se body odečtou z konta vaší strany.Konta se přepočítávají po každém úkolu a jsou kontrolovány po každé operaci. Každé straně je předem určen určitý počet bodů, který v každé operaci představuje historický výsledek (vítězství nebo porážku) Pokud bodové konto operace neodpovídá historickému výsledku, pak se aktivuje alternativní brífink, což například znamená porážku pro stranu, která podle historie vyhrála nebo naopak. Celková suma konta několika kampaní může vést k alternativnímu ukončení celé války. bodů.Tyto hodnoty si můžete změnit upravení parametru v souboru conf.ini v kořenovém adresáři hry:
OperationVictory=100
OperationDefeat=-100
WarVictory=1000
WarDefeat=-1000

;Toto jsou výchozí hodnoty. Můžete si dle přání tyto hodnoty změnit. Například, pokud chcete, aby úkoly byly vždy podle historie, zadejte nepřiměřené velké hodnoty jako:
;
;OperationVictory=3000
;OperationDefeat=-3000
;WarVictory=30000
;WarDefeat=-30000
;
;Snížením čísel zvýšíte dopad vašeho konání na celkové válečné úsilí.
;
;Výchozí hodnota pro výsledek operace je 100 bodů (tato hodnota bude přidána při vítězství a odečtena při porážce). Výsledek války má hodnotu 1000

;
;Jsou použity následující bodové hodnoty:
;Letadlová loď = 100 bodů
;Jiná loď = 20 bodů
;Letadlo = 5 bodů
;Tank = 3 body
;Všechny ostatní cíle = 1 bod
;

;Záznamy jsou přepočítané po každém bojovém úkolu a jsou kontrolovány na konci každé bojové činnosti.

UseParachutes
;Japonci mají padáky na začátku války

Nastavení: OdpovědětCitovat
Re: Nastavení conf.ini aneb jak sobě rozvrtat IL-2
Datum: 01. 04. 2010 12:19

Pokial ja mam vedomosti tak water=4 je max kvalita , len pre karty za zelenej stajne....

Nastavení: OdpovědětCitovat


Promiňte, ale pouze registrovaní uživatelé smí přispívat do tohoto diskusního fóra.
Přihlášení uživatelé
Anonymní: 1