Operační manuál Junkers Ju-87

Uveřejněno s laskavým svolením autora Jofeho (Letka 13)

I. Úvod

Tento manuál je určen ke zvládnutí techniky pilotáže se střemhlavým bombardérem Ju-87 B-2, D-3 a D-5 v simulátoru IL-2 FB+AEP+PF. Do operační příručky jsou zahrnuty informace z historických letových příruček pro uvedené typy, avšak vzhledom k letovému modelu tohoto typu jsou hodnoty a postupy upravené.
Tato příručka je souhrnem informací a poznatků získaných studiem dostupné literatury a mých letových zkušeností nabytých ve virtuálním kokpitu Ju-87.
V příručce jsou popsané postupy od startu až po přistání, doporučené rychlosti, tlaky a hodnoty potřebné pro úspěšné plnění bojových úloh virtálního pilota Štuky.

II. Postupy před vzletem

- Prostudujte si mapu, cíl a podmínky bojového letu, zvolte si letiště s vyhovujícím povrchem, délkou dráhy v přiměřené vzdálenosti od cíle. Nastavte výzbroj vhodnou k útoku na cíl, zvolte vhodný skin, nastavte konvergenci palubních zbraní, nastavte dostatek paliva (berte do úvahy vzdálenost cíle, možnost zásahu do nádrží a možné přetížení stroje při maximálním nákladu bomb) a také nastavte časovač rozbušek bomb.
- Zkontrolujte funkčnost ovládacích prvků (Joysticku, pedálů, TrackIR atd.)
- Úplně otevřete chladič
- Vyvážte na "těžký ocas"
- Nahoďte motor
- Nastavit výšku odhozu bomb, pro STUVI D-5 i rychlost podle tabulky 2. (při vyšších úhlech střemhlavého letu 80-90 stupňů, nemá podle mě vliv)
- Pomalu rolujte na místo vzletu, nemanipulujte prudce s plynem, držte knipl přitáhnutý, rolujte po esíčkové trajektorii abyste viděli překážky před sebou. Opatrně s brzdami. Před vstupem na dráhu se rozhlédněte, abyste někoho neomezovali při startu nebo přistání.
- Na vzletové dráze se srovnejte do osy a zamkněte ostruhové kolečko
- Klapky do vzletové polohy

III. Vzlet

- Zabrzděte
- Plyn na 30%
- Knipl neutrál, vyvážení neutrál
- Uvolněte brzdy a plynule přidávejte plyn až na maximum (neplatí pro vzlet ve formaci - maximum 100%)
- Směr udržujte pedály
- Se zvyšující se rychlostí se ocas začne odlepovat a je třeba držet Štuku na kolech. Netlačte! Prázdná Štuka se začne zvedat už při rychlosti 120Km/h, ale s nákladem bomb je lepší ji ještě držet na kolech a a odlepit se až při nějakých 150Km/h a víc (záleží na vzletové hmotnosti)

IV. Stoupání

- Po odlepení zabrzděte kola hlavního podvozku a stáhněte plyn na 95%
- Úhel vrtule nastavte na 95%. Otáčky by se měly pohybovat kolem 2500RPM (žlutá ryska na obrázku 1)
- Ve 150m zatáhněte klapky (neuspěchat, propadá se)
- Vyvážte výškovku a směrovku, stoupejte při rychlosti 215-220Km/h
- Chladič nastavte na 4 (na online mapách nechte chladič úplně otevřený až do 2500m)
- Stoupejte do operační výšky (pro střemhlavý útok doporučuji min. 2500m, max. 4000m, víc ne, protože Štuka nemá úpravu bohatosti směsi a nad touto výškou je značně dýchavičná)
- Ve 2700m přepněte kompresor do polohy 2

Obrázek 1: Otáčkoměr Ju-87

V. Vodorovný let a ekonomický let

- Ve zvolené letové hladině Štuku vyvažte, stáhněte plyn v rozmezí 70-80% výkonu (podle nákladu bomb), upravte úhel vrtule na 85-90%, tak aby otáčky motoru byly cca 2400RPM (bílá ryska na obrázku 1)
- Srovnávací navigací vyhledejte cíl.
- Zvolte si orientační bod a podle něho nalétněte na cíl tak, aby se tento dostal do okénka

VI. Střemhlavý nálet na cíl

- Po nalétnutí na cíl - zarámování cíle v okénku - držte letovou hladinu s minimálními výchylkami kormidel
- Přímočarým letem nechte zmizet cíl z okénka pod sedačku
V tuto chvíli proveďte následující:
1. Vyvážení na neutrál (všechny osy)
2. Úhel vrtule 100% (nemusíte se bát, motor se při vybírání nepřetočí)
3. Kompresor do polohy 1
4. Zavřete chladič
5. Zkontrolujte nastavenou výšku odhozu (optimální je 500m, ale dá se jít i níž)
- počkejte 5 sekund po zmizení cíle z okénka a přejděte do střemhlavého letu
6. Vysuňte brzdy
- Držte cíl v zaměřovači (podle obrázků 2 a 3), odchylky korigujte velmi mírným pohybem výškovky a křidélky. Nepoužívejte směrovku! (Štuka potom letí ve skluzu a bomba dopadne jinam než kam směřuje zaměřovač)
- Korekce při různých úhlech střemhlavého letu (obrázek 4) jsou uvedené v tabulce 1 (platí jen pro B-2 a D-3)
- V okamžiku, kdy zazní zvukové znamení odhoďte bomby (nebo počkejte na automatiku)
- Vyberte střemhlavý let (v případě nižší výšky odhozu to vyžaduje dost brutální zacházení :) - tahat jako blázen)
- Při vyrovnání zatáhněte brzdy
- Přidejte plyn podle potřeby (já dávám plný kotel)
- Chladič do polohy 4
- Stáhněte otáčky vrtule na 2400RPM
- Vyvážte
- Unikejte přízemním letem

Obrázek 2: Zaměřovač REVI Ju-87 B-2, D-3

Obrázek 3: Zaměřovač STUVI Ju-87 D-5

Obrázek 4: Stupnice sestupového úhlu při střemhlavém letu (vůči horizontu)

Úhel sestupu 90 80 70 60
Výška odhozu
300m -1.5 0 1.5 3
500m -1.5 0 2 5
700m -1.5 0.5 3 6

Hodnota: počet čárek v zaměřovači
"+": mířit za cíl - "dlouhý" (z pohledu pilota)
"-": mířit před cíl - "krátký"

Tabulka 1: Korekce náměru při různých úhlech střemhlavého letu

VII. STUVI

Zaměřovač v Ju-87 D-5 používaný při střemhlavém útoku na obrázku 3 a 5, je součástí cílové automatiky pro bombardování - BZA. Při střemhlavém útoku ukazuje reflexní zaměřovač pilotovi kruh zásahu, podélnou osu letadla a dole prodlouženou středovou čáru. Na této čáře se zobrazuje pohyblivá značka (kravata) odchylky, kterou řídí palubní počítač. Podle úhlu střemhlavého letu a výšky nad cílem, určuje počítač "úhel předstihu" (úhel zaměřovače), určený pro odhození bomb a pohybuje značkou (kravatou) směrem nahoru, nebo dolů. Při dosažení výšky odhozu stačí umístit značku do zákrytu s cílem, aby bylo dosaženo vysoké procento pravděpodobnosti zásahu.

Obrázek 5: Princip činnosti STUVI

Tabulka 2: Převodní tabulka rychlostí

VIII. Přiblížení a přistání

Přiblížení k letišti je vhodné ve vyšší (500-600m) než okruhové výšce, z důvodu lepší identifikace orientace vzletové a přistávací dráhy (VPD) v ekonomickém režimu letu. Podle polohy vůči VPD se zařaďte mírným klesavým letem (2-3m/s) do okruhu. Nejvíc se mi osvědčilo zařazení po větru, nebo do třetí okruhové zatáčky.
V této fázi letu je třeba udělat před přistáním následující:
- Úhel vrtule 100% (pokud vám to nevyjde a budete "dlouzí", nebo se objeví překážka na VPD, tak to oceníte a hlavně takto vrtule klade odpor a snižuje rychlost)
- Plyn podle potřeby
- Vyvážení podle potřeby
- Rychlost 220Km/h

Po třetí okruhové zatáčce proveďte následující:
- Klapky do vzletové polohy
- Vyvažte
- Rychlost 180Km/h
- Kontrolujte VPD

Po čtvrte okruhové zatáččce proveďte následující:
- Rychlost 150-160Km/h
- Klapky do přistávací polohy
- Kontrolujte prostor přistání a sestupový úhel
- Přistávejte na tři body (ne vždy se podaří)
- Po dosednutí držte směr
- Zasuňte klapky
- Úplně otevřete chladič
- Opatrně brzděte (Štuka jde ráda přes čumák)

IX. Nouzové postupy

Poškození nosných ploch a řízení
- Pokud dojde k lehkému nebo středně těžkému poškození potahu, nedělejte si z toho velkou hlavu. Štuka snese opravdu hodně. Záleží na rozsahu poškození jestli poletíte dál, nebo to otočíte domů. Každopádně však pozor na rychlost hlavně při přistávacím manévru - zvyšte rychlosti alespoň o 20Km/h.
- Nefunkční směrovka nebo křidélka ještě neznamenají potřebu skákat. S trochou citu a opatrnost dokážete přistát. Zvyšte rychlosti stejně jako v případě poškození potahu.
- Pokud nefunguje výškovka, skákejte. Ne vždy se podaří přistát jen s vyvážením.
- Pokud přijdete o podvozek, vypněte před přistáním magneta. Zachráníte motor.

Poškození pohonné jednotky
- Při zásahu do nádrží pokračujte podle vzdálenosti od nejbližšího vlastního letiště s přihlédnutím k tomu kolik jste si vzali paliva při startu.
- Při zásahu do motoru s lehkým pruhem dýmu za ocasem se nemusíte ničeho bát. Otevřete chladič naplno a snažte se doleťet na nejbližší letiště. Motor dobrých pár minut vydrží než se zadře.
- Při zásahu do motoru s olejem na skle a dýmem za ocasem, nemáte moc času. Nejvíc tak 5-7min. Snažte se přeleťet frontu a skákejte. Jakmile se objeví plameny, je pozdě - Štuka vybouchne.
- Zástava motoru po zásahu. Nastavte vrtuli do "praporu" a na klapkách klouzejte k vyhléduté ploše a přistaňte.

Zpět na Tipy a Triky