Manévry a historie III

Uveřejněno s laskavým svolením autora Filipa "Skywolfa" Krause (Bohemici Aviatores)

Energie dává více možností
Pilot letadla má k dispozici celou řadu manévrů, ovšem pro některé z nich je potřeba určitá minimální vstupní rychlost. To se týká hlavně vertikálních manévrů se stoupáním. Například Chandelle - stoupavá bojová zatáčka je při nižších rychlostech téměř bezvýznamná a manévry jako looping, wingover, hammerhead jsou při nízkých vstupních rychlostech naprosto neproveditelné.
S dostatkem energie se většina manévrů dá provést mnohem snáze a často i rychleji. Veškeré točení je s dostatkem energie o hodně rychlejší než při jejím nedostatku. Rozdíl je často více jak dvojnásobný. Energie taky umožnuje rychlou přeměnu za výšku, nebo odpoutání se z boje (piloti ze zásady neříkají útěk).

Z toho je doufám vidět, že je přáním každého bojového pilota, aby měl co nejvíc energie a jeho protivník co nejmíň. V boji většinou není dost času na opětovné získávání energie, kterou jste jednou ztratili, a jediný další způsob, jak rychle obnovit svoji rychlost je přejít do klesání a vzít si tak část potenciální energie - výšky, které ovšem máte jen omezené množství. Když už se dostanete do tohoto stavu, tak bych vážně zvažoval celkový ústup směrem domů, protože váš protivník vás dostal do krajně nepříznívé situace, a další setrvávání v boji by byla téměř jístá smrt.

Manévrovací schopnosti letadel s různou energií
Jak jsme již několikrát konstatovali, každé letadlo má tzv. prahovou rychlost (corner speed), při níž dokáže vyvinout nejvyšší rychlost točení (úhlovou rychlost, tedy stupně za sekundu), při malém poloměru otáčení. I když neznamená úplně nejlepší rychlost točení, nebo úplně nejmenší možný poloměr otáčení, tak je to jejich nejvhodnější kombinace. Tedy lze říct, že letadlo je při prahové rychlosti nejlépe manévrovatelné.
Při nižších rychlostech klesá rychlost točení (špatné) a zmenšuje se poloměr otáčení (dobré) až k rychlosti dlouhodobého točení, což je rychlost točení, kterou je letadlo schopné dlouhodobě udržovat bez ztráty výšky. Obvykle je tak třetinová až poloviční v porovnání s rychlostí točení při prahové rychlosti.
Při rychlostech vyšších než prahová rychlost krátkodobě stoupá rychlost točení a velmi rychle narůstá poloměr otáčení. Ovšem od určité rychlosti začíná do hry vstupovat vzdušná komprese, která znemožnuje plné vyklánění řídících ploch a tedy snižuje jejich účinnost až k bodu, kdy už nemají skoro žádný efekt.

Zkuste si vzít třeba P-38J, vylétnout do 5 kiláků, a pak si to namířit šikmo dolů tak pod úhlem 45 stupňů. Cestou dolů zkoušejte lehce citlivost křidélek, směrovky a výškovky v závislosti na stoupající rychlosti a myslím, že vám to bude jasné. Po překročení 650 km/h bude P-38 téměř neovladatelná, a vybrat ten šikmý let může být potíž. Existuje na to způsob, který není ovlivněný kompresí, a to je trimováni výškovky na stoupání, které vás z toho dostane, ale normální použití výškovky nebude mít valný efekt. Jo, a neberte si pozdější varianty, zejména ne P-38L Late, která byla vybavena hydraulickými celokovovými ovládácími prvky a byla tak vůči kompresi mnohem odolnější.

Z toho všeho vyplývá, že když budete blíže své prahové rychlosti než váš protivník, budete více obratní! To je zásadní například v boji mezi 109kami a Spitfiry, kde vzájemný rozdíl není až zas tak vysoký. 109ka těsně nad prahovou rychlostí snadno přetočí Spitfire, který bude o 70km/h pomalejší než je jeho prahová rychlost. Ovšem pozor, točením zpomalujete, takže se té prahové rychlosti vzdalujete, což znamená, že třeba právě ta 109ka bude schopná přetočit Spita po omezenou dobu, dokud má dostatečnou energetickou převahu, ale jakmile zpomalí na jeho úroveň, bude na tom o poznání hůře. To klade na piloty náročný úkol, umět využít svoji dočasnou energetickou převahu k rychlému se dostání do palebné pozice a zničení protivníka v co nejkratším čase, dokud o tuto výhodu nepřijdou.

Výšková převaha
Výšková převaha vám dává do ruky celou řadu skvělých karet. V první řadě k vám váš protivník, když bude chtít zaútočit, bude muset stoupat. Tím ztrácí energii a klesá hluboko pod prahovou rychlost (POZOR na letadla, která i když jsou níže, tak si to hasí velmi vysokými rychlostmi nad 550km/h, ty k vám vylétnou jako rakety a klidně jim zbude ještě dost energie na manévrové napadení), a není nic jednodušího než se vyhnout takovému útoku a vzápětí podniknout protiútok v době, kdy protivník bojuje s ovládáním stroje kvůli poklesu rychlosti pod pádovou a je téměř bezbranný. Takové sestřely jsou skoro darem z nebes, tak si toho važte.
Další vaší výhodou je to, že na cíl můžete kdykoliv zaútočit a protivník muže při nejlepším jen omezit dobu, po kterou budete ve střelecké pozici a ztížit vám úhel střelby, ale i tak se ve většině případů můžete snadno dostat za jeho ocas. Když letíte směrem dolů, tak k změně směru používáte křidélka a pouze natáčíte letadlo do směru, ve kterém budete pak let vybírat. Váš protivník se proti vašemu natáčení nemůže bránit, dokonce i Zero ve vodorovné otáčce je stále o hodně pomalejší než vaše natáčení, a navíc při vybírání a přibližování se ke střelecké pozici, se snadno udržujete v blízkosti své prahové rychlosti (proto dávejte bacha, aby jste při střemhlavých útocích nenabrali příliš rychlosti), a jste tak o dost více obratní než váš zoufale uhýbající, tou dobou již jistě dávno pod svoji prahovou rychlostí, neštastný protivník. Takže vám těžko může utéct.

Proto jedna z nejdůležitějších věcí, na které musíte myslet, je vstupovat do boje pokud možno s výškovou převahou. Když už náhodou napadáte protivníka ve stejné výšce, zkuste nejdřív získat výškovou převahu a pak teprve se jím zabývat (to raději nezkoušejte, jestliže váš protivník sedí ve výborně stoupajícím letadle). No a když už musíte bojovat proti výššímu letadlu, zbavte ho nejdřív jeho výškové převahy. Asi se vám to bude zdát divné, ale letadlo usazené na vašem ocasu je někdy lepší než výše postavený protivník. Tou dobou má sice značné poziční zvýhodnění, ale už žádnou nadbytečnou energii. A o pozici se dá snadno přijít ;). A obráceně - když se po útoku na o 500 m níž se nacházejícího protivníka najednou ocitnete ve férovém točivém souboji, asi jste něco dost podělali!

Vyšší rychlost
Jestliže vstupujete do boje ve vysoké rychlosti, a váš protivník není víc jak půl kiláku pod vámi, tak to nejlepší, co mužete udělat je kolmé stoupání dokud nezpomalíte na optimální rychlost (bacha na okolí a na případné další protivníky). Když už budete viset jak přízrak nad vaší kořistí, tak už si mužete vesele plánovat co a jak budete dělat, zatímco váš protivník bude nervozní, automaticky v defenzívě a bude spíše přemýšlet jak se ztratit. Jestliže jste byli na počátku ve stejné vyšce, a on neudělal totéž co vy, nebo udělal, ale byl v pomalejším stroji, tak jste právě teď získali nejspíš rozhodující výhodu. Ono vůbec pokaždé, když při setkání ve stejných vyškách nezačnete manévrem, kterým budete nějak konzerovat energii třeba do vyšky, tak si podřezáváte větev, na které stojíte (letíte :)).

Zpět na Tipy a Triky