Problémy navigace

Zajisté si již nejeden z vás položil otázku, kde se sakra potulují spoluletci, když je tak skvěle navádí, případně proč nemůžou najít tak perfektně detekovaný dot.
Odpověď je jednoduchá - Většinou udáváme pozici protihráče ve vztahu k vlastnímu letadlu a nikoli ve vztahu k pozici letadla spoluhráče.

Začneme nejčastější a nejoblíbenější chybou zobrazenou na obrázku 1.

Pozice letadel A - B. Letadlo na pozici B je ve slepém úhlu, to znamená, že pilot A netuší, zda pilot B je vůbec tam kde má být, nemluvě o tom, že vůbec nevidí případného nepřítele útočícího na pilota B zezadu, takže je lze s trochou štěstí sundat oba dva.
Pozice letadel A - D je již o něco lepší. Pilot A má již nějakou šanci ověřit, zda se pilot B potichu nezdekoval. Nicméně šestá hodina Béčka je stále nekrytá.
Pozice letadel A - C je ideální pro přesun dvojice. Obě letadla si navzájem kryjí všechny slepé úhly a není problém operativně měnit funkce vedoucího letadla a dvojky.

Obrázek 1.

Na obrázku 2. si ukážeme zjevné, leč lehce opominutelné problémy při udávání pozice protihráče podle hodin (úhlů).

Pilot A hlásí kontakt na 9 hodině. Pilot B má dot již na desáté, takže rozdíl je zatím lehce odhalitelný. Nicméně pilot D už má kontakt na dvanácté hodině.
Výsledkem je, že pilot D neletí do čtverce A5, ale pilně slídí po čtverci D2. Kde je kupodivu celkem k ničemu.
Zrovna tak informace, že pilot A letí kursem 360, má pro pilota C nulovou informační hodnotu. Pilota A nenajde a shodným kursem ho mine o čtyři čtverce.

Obrázek 2.

Čistě okrajově - Z neznámého důvodu spousta pilotů nepovažuje za nutné udávat (alespoň přibližnou) výšku dotu.
Z obrázku 3. je celkem jasné, že při udání výšky nepřítele by pilotovi B stačilo pouze lehce přitáhnout aby dot spatřil. Pokud pilot A udá pouze směr, pilot B dot nenajde a nejspíš (pokud je dvojice neslétaná anebo pokud je pilot B výrazně níž) pilota A při marném hledání dotu ztratí.

Obrázek 3.

Z výše uvedeného je celkem jasné, že pokud není sestava letadel opravdu pohromadě a to nejen v rámci čtverce, je potřeba udat pozici nepřítele nejen podle kurzu, ale upřesnit ji i podle mapy (případně podle výrazného orientačního bodu) a v každém případě udat výšku. Nemusí být přesná, stačí udat zda je dot výš, níž, případně pod mraky, nebo nad mraky.

Nakonec se ještě vrátíme k obrázku 1.:
Při pozici A - B je úplně nejpravděpodobnější, že během marné snahy pilota B ohlídat celý prostor kolem letadel, provede pilot A pro něj nevýznamný odklon od kurzu, takže ho ani neohlásí. Pilot B nejspíš tou dobou kouká za svůj zadek, takže mu pilot A zmizí za rámem kabiny a následně pod čumákem. Tou dobou už oba letí na opačnou stranu a pomocí zadávání kurzů skončí každý na jiném konci mapy.

Vzhledem k omezeným možnostem hry, se klidně může stát, že dot viditelný pro pilota A je mimo dohled pilota B. Proto je nejvýhodnější, když pilot který nalezne dot, převezme funkci vedoucího. Nicméně za dotem se vrhá teprve až když si je stoprocentně jistý, že jeho společník zná jeho plány a je schopen ho následovat. V žádném případě neopouští vedoucího potichu a bez rozloučení.

Shrnutí:

Pomůcky "made by BP_Guru"

Navigační tabulka

Pro lepší a rychlejší orientaci (přepočítávání výšky z metrů na stopy, určení návratového kurzu, převodu kurzu na světové strany, odhady doletových časů při daných rychlostech) jsem vytvořil následující tabulku, kterou si můžete vytisknout a pověsit vedle monitoru. Jak jistě zjistíte, pomůže i zkušeným pilotům.
Po kliknutí na obrázek, klikněte na načtenou velkou verzi pravou myší a z kontextového menu zvolte: Uložit obrázek jako

Navigační tabulka

Zastřelovací kříž

Následující zastřelovací kříž je vyčištěnou a kolorovanou verzí zastřelovacího kříže amerického letectva z 2. světové války, otištěného v knize: Spojenecká stíhací esa.
Po kliknutí na obrázek, klikněte na načtenou velkou verzi pravou myší a z kontextového menu zvolte: Uložit obrázek jako

Zastřelovací kříž

Budeme-li vycházet z Komenského výukových metod, pak vyvěšením tohoto kříže (například nad pracovní stůl) lze očekávat poměrně rychlé osvojení základů úspěšné deflekční střelby (totéž platí i o navigační tabulce).