Pravidla střelby

Uveřejněno s laskavým svolením autora Filipa "Skywolfa" Krause (Bohemici Aviatores)

Základní pravidla

1. Střílet v krátkých dávkách, pro zastřílení jen malé pohlazení spouště a teprve po správném namíření pustit zbraně naplno.
2. Nehonit střelami cíl. Když poprvé minu, přestanu střílet, zaměřím znova a vystřelím krátičkou dávku pro kontrolu, nebudu držet křečovitě spoušt a s ječícími zbraněmi teprve spravně zaměřovat, je to plýtvaní munice.
3. Při útoku na pozemní cíle jako flaky je lepší zamířit na zem před flak, a pomalu posouvat bod dopadu střel přes flak. Teprve až budete mít hodně zkušeností, jděte na flak přímo.
4. Střílet na jednu část letadla, nesnažit se kropit a rozsekat celé letadlo, křídlo nebo kormidla přece bohatě stačí.
5. Střílet z tak těsné blízkosti, na jakou si troufáte.
6. Držet letadlo ve stejné manévrovací rovině jako cíl (vaše a jeho křídla musí být rovnoběžná, tedy stejně nakloněná).
7. Útočíte-li na nic netušící letadlo, střílejte rovnou naplno, ať má minimální čas na reakci, protože oťukávání cíle zaměřovacími vystřely by ho velice rychle probralo.

Deflekční střílení - Tracking shots Vs Snap shots

Deflekční střílení = Předmiřování před cíl podle trajektorie letu.

Tracking shot - Zaměřená střelba
Cíl sledujete minimálně několik vteřin a pálíte dávku v jeho trajektorii letu, tak aby celá zasáhla. Obvykle střelba z pozice na 6 hodinách, tedy na ocase protivníka.

Snap shot - Palba "od boku"
Buď se vám cíl dostane do cesty na krátký okamžik (například běhěm nůžek) a nemáte čas pečlivě zaměřit, nebo sice cíl sledujete bezpečně, ale nemáte šanci ho z této pozice zasáhnout víc jak jednotlivými zásahy (např. prolétá kolmo na váš směr letu zleva doprava)

Na typu vašeho letadla a protivníkova a na vaší výzbroji záleží taktika, kterou pro boj zvolíte.
Jestliže sedíte v méně obratném letadle, tak se vám těžko podaří usadit se na ocas protivníka a udržet se tam tak dlouho, abyste mohli přesně střílet delší dávku (jestli tedy protivník za něco stojí). Takže budete spíš spoléhat na palbu pod obtížnými úhly, a malé zásahy. Většina méně obratnějších strojů bývá solidně vyzbrojena kanóny, a s těmi stejně víc než krátké zásahy nepotřebujete.
Největší uskalí útoku pod vysokými úhly je nutnost hodně předměřovat před pohybujícího se protivníka, často ani ne na rovné, ale ruzně pokroucené trajektorii cíle (z vašeho pohledu). Na to není žádna rada dobrá, to chce jen cvičit a cvičit a cvičit, dokud to nebudete mít v oku. Dobrá cvičební metoda je v offline režimu, kde si zapnete nesmrtelnost a nekonečno munice, a budete zkoušet dělat nálety na bombardéry z boku, ze zhora nebo zepředu pod různými úhly a snažit se je v pravý moment zasáhnout. Vemte si na to raději nějaké rychlé letadlo, třeba Mustanga, ať je nemusíte moc dlouho honit než se dostanete do další pozice a hlavně, neutočte na ně zezadu, to pak není trénink deflekčního střílení, a taky je to nejhorší způsob, jak bombardéry napadnout.

Jesliže sedíte v přibližně stejně obratném letadle, nebo obratnějším než má váš protivník, tak se můžete snažit dostat na jeho ocas, odkud máte nejsnažší možnost střelby. Když budete na jeho ocasu, tak dříve než začnete střílet, musíte mít křídla ve stejné rovině jako cíl (tedy stejně nakloněná, rovnoběžná). Pak se vám znatelně usnadní míření na cíl a zároveň máte mnohem větší šanci, že ho zasáhnete všemi zbraněmi najednou (platí pro zbraně v křídlech). Podle druhu zbraně a vzdálenosti a podle velikosti přetížení G behěm zaměřování nastavíte zaměřovač před cíl v jeho směru letu a vypalte kratičkou dávku. Podle její trajektorie případně poupravte míření a vystřelte znovu. V momentě, kdy zasáhnete cíl, rozežhavte zbraně naplno, ať trpí.
Tenhle způsob střelby (tracking shot) je na provedení o dost jednodušší a má silnější efekt než předchozí, a trénovat se tak dá úplně všude, v offline i online.

Konvergence

Letadla Druhé světové války mívala zbraně umístěné na různých částech draku, některá na nose, jiná v kořenech křídel nebo uprostřed křídel. Některá měla dokonce kombinaci obojího. Proto se pro maximální účinnost jednotlivé zbraně zaměřovaly na jeden centrální bod v předem dané vzdálenosti. Takže například 6 kulometů P-51 Mustang (3 a 3 v každém křídle) mohlo mít nastavenou konvergenci 250 yardů. V této vzdálenosti, tedy v 250 yardech se střely ze všech zbraní protínaly a koncentrovaly se tak do jediného "bodu smrti". Před touto vzdáleností střely směřovaly šikmo od křídel doprostřed, a po protnutí se začaly rozpylovat do stran. Můžete si snadno udělat pokus, vemte si Spitfire IX a nastavte si konvergenci 100. Vzlétněte, přepněte do externího pohledu a vystřelte dávku. Uvidíte jak proudy střel létají ve tvaru písmene X (přičemž střed tohoto X je právě střed konvergence).
Pochopitelně je vaším úmyslem dostat cíl co nejblíž vaší konvergenci, a koncentrovat tak svoje zbraně na jednoho místa na letadle, protože palba mimo konvergenci značně sníží celkovou učinnost vašich zbraní, buď pokropíte cíl po celé jeho ploše (málo učinné) anebo zasahujete jen částí vašich zbraní.

Konvergence se nastavuje hlavně podle typu zbraní a jejich umístění na letadle. Letadla, která mají zbraně v nose se o konvergenci nemusí vůbec starat, a když si ji nechají třeba na standartně nastavených 300, budou spokojeni. Letadla se zbraněmi v kořenech křídel by neměla mit konvergenci vyšší než 300 a letadla se zbraněmi uprostřed křídel by měla mít tak maximálně 250.

Pokles střel aneb balistika

Střely tak jako všechno podléhají gravitaci Země a na rozdíl od vašeho ctěného letadla nemají ani křídla ani motor (nejsou to přece rakety). Diky tomu spoléhají jen na energii, kterou jim udělí zbraň při výstřelu, a tuto energii ztrácejí běhěm letu (třením vzduchu, aerodynamickým odporem střely). Takže se hned po opuštění hlavně začínají propadat směrem k zemi, nejřív neznatelně, ale s každým dalším momentem letu stále rychleji. Částečné řešení tohoto problému můžete udělat nastavením konvergence. Všechny zbraně od malorážových kulometů až po 30mm kanón jsou konvergencí ovlivnitelné, a při jejím nastavení se nastaví tak, že v dané vzdálenosti se nejenom trajektorie střel protínají, ale též jsou ve správné výšce vašeho zaměřovače. Tedy při konvergenci 300 můžete na cíl v této vzdálenosti zamířit přímo bez dalších korekcí a pustit mu pěkně žilou.

Nevýhoda, které se stejně nevyhnete, spočívá v tom, že mimo bod konvergence neletí střely ve správné výšce, protože jsou namířené šikmo tak, aby dosáhly správné výšky až v konvergenci. Na vašem stroji jsou většinou umístěně pod vámi a pod zaměřovačem, takže minimálně v první polovině vzdálenosti k bodu konvergence budou letět pod středem zaměřovače. Na to nezapomeňte, když budete s nepřítelem tělo na tělo (např. pod 100 m) a konvergenci budete mít na víc jak 200. Tehdy musíte mířit nikoli přesně na cíl, ale o chlup výš, protože by vaše střely cíl většinou jen těsně podlétly.

Další vlivy na střelbu

Veliký vliv na dráhu letu vašich střel má přetížení letadla v momentě výstřelu. Přetížení by se vám mělo ukazovat na jednom malém budíku (většina letadel ho nemá!), a ručička tam cestuje po číselne stupnici kolem -2 až +8G. Ideální pro střelbu je 0G, tedy "beztížny stav", ovšem ten je nepravděpodobný, takže obvykle je nejlepší prakticky realizovatelné přetíženi 1G, tedy běžná přitažlivost země. Při zvyšujícím se přetížení se zrychluje pád střel (jen na počátku), a protože nechci zabíhat do fyziky, tak se spokojím s konstatovaním, že pro co nejlepši přesnost a stabilitu střelby udržte letadlo běhěm střelby co nejměně zatížene. To je trochu problém při naších oblíbených honičkách kolem dokola, ale dá se to přežít. Pochopitelně jde cíl zasáhnout i při 6G, ale to už musíte mít praxi.
Druhý vliv na střelbu má skluz letadla a úhel naběhu, tedy odklon nosu letadla od skutečneho směru letu. Skluz letadla vám ukazuje pod budíkem umělého horizontu vyvažovací kulička. Čím víc je na jedné či druhé straně, tím víc sklouzáváte do strany (to je obvykle vlivem vychýlení směrového kormidla pedály). Můžete si to vyzkoušet tak, že běhěm letu dáte plné kormidlo na jednu stranu a křidélky budete vyvažovat letadlo v rovinném letu. Kulička bude vychýlená ke stranám, a když vystřelíte, uvidíte že střely jsou zanášeny do stran. Stejný problém nastává při ostrém stoupání, když zpomalíte pod pádovou rychlost, tehdy vám taky půjdou střely pěkně šejdrem.
Indikátory skluzu vám umožnují rychle zkontrolovat a upravit zamíření doleva nebo doprava podle zanášení. Bohužel pro zanášení způsobené vysokým úhlem náběhu žádná indikace není, to musíte uplně odhadnout sami.

Zpět na Tipy a Triky